FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित एन, कानुन तथा निर्देशिका
Post date Documents
प्रथम चौमासिक आय व्यय तथा वित्तिय प्रगति विवरण Tuesday, January 19, 2021 - 12:32 PDF icon Document 12.pdf
वित्तय तथा भाैतिक प्रगति विवरण Sunday, May 12, 2019 - 09:25 PDF icon वित्तय तथा भाैतिक प्रगति विवरण (चैत्र 2075-076).PDF