Photo Name Designation Section Email Phone
भिम बहादुर बोहरा अ. स. ई. सहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८५८४२२१२९
ज्ञानेन्द्र बुढा अ. स. ई. सहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८६५९०८०९९
मिन बहादुर ऐर खरिदार आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८४६४१२१
बालकृष्ण जोशी खरिदार सामजिक सुरक्षा शाखा ९८४३४०७७५२
सजित बास्कोटा स. कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा sajeetbaskota@gmail.com ९८६८७२०७२०
प्रेम बहादुर महरा दमकल ड्राइभर ९८४८४२३६६६

Pages

कर्मचारीहरु