Photo Name Designation Section Email Phone
रामचन्द्र राना खरिदार राजस्व शाखा ९८०४६२७०९०
भिम बहादुर बोहरा अ. स. ई. सहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८५८४२२१२९
ज्ञानेन्द्र बुढा अ. स. ई. सहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८६५९०८०९९
मिन बहादुर ऐर खरिदार आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८४६४१२१
बालकृष्ण जोशी खरिदार सामजिक सुरक्षा शाखा ९८४३४०७७५२
सजित बास्कोटा स. कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा sajeetbaskota@gmail.com ९८६८७२०७२०
प्रेम बहादुर महरा दमकल ड्राइभर ९८४८४२३६६६
ईस्वरा नेपाली वडा सदस्य ९८१२६०६२४९
नरेश बहादुर अधिकारी वडा अध्यक्ष ९८४८४४२५८८

Pages

कर्मचारीहरु