गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित एन, कानुन तथा निर्देशिका
Document Title Documents
करका दरहरु PDF icon proposed tax rate.pdf
चौथो नगर परिसद् बाट पारित बजेट नीति तथा कार्यक्रम PDF icon Fourth Council Minute.pdf

प्रकाशनहरु