राम्रो
81% (13 votes)
ठिकै
13% (2 votes)
नराम्रो
6% (1 vote)
Total votes: 16

तपाईलाई गोदावरी नगरपालिकाको website कस्तो लाग्यो ?