FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित निर्णय
विवरण Supporting Documents

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/१२/०५ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-12-05.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/११/२० गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-11-20.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/०९/१८गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-09-18.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/०७/३० गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-07-30.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/०६/२७ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-06-27.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/०६/२० गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-06-20.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/०६/०६ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-06-06.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/०५/२९ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2074-05-29.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/०५/२७ गतेको निर्णय

PDF icon 2074-05-27.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/०५/२४ गतेको निर्णय

PDF icon 2074-05-24.pdf

Pages