FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित निर्णय
विवरण Supporting Documents

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-१०-१० गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-10-10.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-०९-२६ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-09-26.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-०८-०१ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-08-01.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-०६-२८ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-06-28.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-०६-०४ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-06-04.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-०५-२६ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-05-26.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-०५-१७ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-05-17.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०४/३० गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-4-30.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०४/२८ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-04-28.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०३/११ गतेको निर्णयहरु

PDF icon २०७४-०३-११.pdf

Pages