FAQs Complain Problems

News

Tax and Fees

गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित एन, कानुन तथा निर्देशिका
Post date Document
आ०व० २०७५/०७६ दर भाउ रेट 08/21/2018 - 13:54 PDF icon दर भउ रेट 2075-076.PDF
दोस्रो नगरसभा २०७५ बाट पारित गोदावरीआर्थिक एेन २०७५ 07/16/2018 - 14:56 PDF icon गोदावरीआर्थिक एेन २०७५