Photo Name Designation Section Email Phone
Mohan Prasad Marashaini Executive Officer 9858435111
Ram Chandra Joshi Account Officer आर्थिक प्रशासन ९८५८४२५७७
खेम राज बिष्ट प्रशासकिय अधिकृत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत 9858439111
गोविन्द चौधरि का.स कार्यालय सहयोगि 9868578910
टेक बहादुर खड्का का.स कार्यालय सहयोगी 9815671499
ज्ञानेन्द्र कुमार भट्ट खरिदार पंजीकरण, सामजिक सुरक्षा र सामाजिक बिकाश शाखा ९८४८४२६३२२
अम्मर राज उपाध्याय कानुनी सल्लाहकार कार्यालय सहयोगि 9866683870
नरेन्द्र बहादुर चन्द ना.सु जिन्सी शाखा ९८४८४३७२७०
पद्मा देँवी खड्का का.स कार्यालय सहयोगि 9824697635
लक्ष्मण पार्की का.स कार्यालय सहयोगी 9868567256
तिर्थ प्रसाद चौधरी ड्राइभर हेभी सवारि चालक 9749043210
राजेन्द्र चौधरी का.स कार्यालय सहयोगी 9812678121
सुर्य प्रसाद अोझा ना.सु ९८६०७२७५७०
पुजा भन्डारि का.स कार्यालय सहयोगि 9815660841
जेलाल राना थारु का.स कार्यालय सहयोगी 9815645107
बासु देव भट्ट ड्राइभर हलुका सवारि चालक 9858426766
नारायण प्रसाद चौधरि का.स कार्यालय सहयोगी 9848455213
दामोदर जोशी ना.सु शिक्षा साखा ९७४९५००१५१
नरेन्द्र सिंह कुँवर शाखा अधिकृत ९८४१७७१२६६
दिपक चौधरि का.स कार्यालय सहयोगि 9824685584
लक्ष्मि प्रसाद जोशि का.स कार्यालय सहयोगी 9848486035
प्रेम बहादुर महरा दमकल ड्राइभर दमकल ड्रइभर 984842366
सिताराम कठायत का.स कार्यालय सहयोगी 9824654004
दिव्य कुमारी जोशि ना.सु
जानकी बडैला इन्जिनियर ९८६८७९३०११
चन्द्र प्रकास भन्डारि का.स कार्यालय सहयोगि 9800623863
लोक राज भट्टराइ नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरि जवान 9848575951
जवाहिर लाल राना ड्राइभर टिप्पर ड्रइभर 9848457135
कुमार सिंह कुन्जेडा का.स कार्यालय सहयोगी 9800605167
धना कुमारी जिशि अोझा स. म. बि. नि. सामाजिक विकास साखा ९८४२३००३३१
टेक बहादुर थापा का.स कार्यालय सहयोगि 9865749107
नर बहादुर भाट लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८४३१०८४

Staff